4-х петлевой БИГ-БЭГ или Джумбо-БЭГ (канат)

4-х петлевой БИГ-БЭГ1